logo MySQL 5.7.19 (32-bit)

MySQL 5.7.19 (32-bit)

Jul 20,2017

MySQL 5.7.19 (32-bit) ออกมาอีกเวอร์ชั่นแล้ว MySQL 5.7.19 เป็นโปรแกรมที่ใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.7.19 มีคุณสมบัติใหม่ๆมากมายครับ ทั้งการค้นหาที่รวดเร็ว และอื่นๆอีกมามายเลย

logo MySQL 5.7.19 (64-bit)

MySQL 5.7.19 (64-bit)

Jul 20,2017

MySQL 5.7.19 (64-bit) ออกมาอีกเวอร์ชั่นแล้ว MySQL 5.7.19 เป็นโปรแกรมที่ใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.7.19 มีคุณสมบัติใหม่ๆมากมายครับ ทั้งการค้นหาที่รวดเร็ว และอื่นๆอีกมามายเลย

logo XAMPP 7.1.7 โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ

XAMPP 7.1.7 โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ

Jul 13,2017

XAMPP 7.1.7 ล่าสุด โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ สามารถติดตั้ง Apache distribution สำหรับ Windows, Mac OS X, Linux และ Solaris ได้ง่าย แพคเกจประกอบด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache,

logo Diagram Designer 1.28 โปรแกรมสร้าง Diagram

Diagram Designer 1.28 โปรแกรมสร้าง Diagram

Jul 07,2017

Diagram Designer 1.28 โปรแกรมสร้าง Diagram Flowchart ใช้เขียนสร้างและวาดไดอะแกรม แบบสำเร็จรูป เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวาดผังโครงสร้างโฟลว์ต่างๆเพื่ออธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้นโดยการวา

logo phpMyAdmin 4.7.2

phpMyAdmin 4.7.2

Jul 04,2017

phpMyAdmin 4.7.2 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ฟรีที่เขียนขึ้นใน PHP ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการการบริหาร MySQL ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ phpMyAdmin สนับสนุนการดำเนินงานที่หลากหลายด้วย MySQL เป็นสคริปต์

logo XAMPP 7.1.6 โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ

XAMPP 7.1.6 โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ

Jun 26,2017

     XAMPP 7.1.6 ล่าสุด โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ สามารถติดตั้ง Apache distribution สำหรับ Windows, Mac OS X, Linux และ Solaris ได้ง่าย แพคเกจประกอบด้วยเว็บเซิร

logo XAMPP 7.1.2  โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ

XAMPP 7.1.2 โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ

May 05,2017

XAMPP 7.1.2 ล่าสุด โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ สามารถติดตั้ง Apache distribution สำหรับ Windows, Mac OS X, Linux และ Solaris ได้ง่าย แพคเกจประกอบด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache, MySQL, PH

logo GeoGebra 6.0.355.0 โปรแกรมคณิตศาสตร์

GeoGebra 6.0.355.0 โปรแกรมคณิตศาสตร์

May 03,2017

GeoGebra โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ได้ทุกระดับการศึกษาเป็นแอ็พพลิเคชันประกอบด้วยเรขาคณิตพีชคณิต สเปรดชีตกราฟสถิติและแคลคูลัสและรวมกลุ่มไว้ในแพ็คเกจที่ใช้งานง่ายเพียงอย่างเดียว เป็นเครื่องมือที่ย

logo SPSS 16 โปรแกรมคำนวนสถิติ

SPSS 16 โปรแกรมคำนวนสถิติ

Apr 30,2017

ดาวน์โหลดโปรแกรม SPSS Statistics 16.0 โปรแกรมคำนวนสถิติที่ใช้ทำงานด้านการวิจัยวิเคราะห์สถิติ ทำสถิติ เพื่อให้ได้ผลการสำรวจออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากทั้งในเรื่องการศึกษา แ

logo DWG Trueview 2018

DWG Trueview 2018

Apr 19,2017

Autodesk DWG Trueview ช่วยให้คุณสามารถดูไฟล์. DWG แอ็พพลิเคชันนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ DWG TrueConvert ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแปลงไฟล์. DWG ใหม่ ๆ ให้ทำงานกับ AutoCAD รุ่นเก่าได้รูปแบบไฟล์ดั้งเดิมสำหร