logo Chromium 60.0.3109.0

Chromium 60.0.3109.0

May 24,2017

Chromium 60.0.3109.0 เป็นโครงการเบราว์เซอร์โอเพนซอร์สซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างวิธีที่ปลอดภัยและเร็วขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่จะสัมผัสเว็บ Chromium เป็นเว็บ