logo Flash Player (Firefox, Netscape, Opera) 11.1.102.6

Flash Player (Firefox, Netscape, Opera) 11.1.102.6

Feb 16,2012

ปลั๊กอินสำหรับอ่านไฟล์ มีเดียต่างๆของบราวเซอร์ครับ เวอร์ชั่นนี้ขอย้ำนะครับ ขอย้ำว่าเป้นของบราวเซอร์อื่นๆที่ไม่ใช่ IE คือไม่ว่าจะเป็น Firefox หรือ google chrome ก้ใช้ได้ครับ สำหรับผู้ได้ต้องการก้เข้ามา