logo Google Chrome 18.0.1010.1 Beta

Google Chrome 18.0.1010.1 Beta

Google Chrome เวอร์ชั่นใหม่ออกมาอีกแล้วครับคราวนี้เป็น 18.0.1010.1 Beta ออกมาให้สาวก Google Chrome ได้ลิ้มลองกันใครเป้นสาวกก้โหลดได้เลยครับ^^