logo Google Chrome Offline

Google Chrome Offline

Apr 10,2017

 Google Chrome 57.0.2987.133 อัพเดทเวอชั่นล่าสุด Google Chrome 57.0.2987.133 ออกเวอชั่นล่าสุดคือเวอชั่น 57.0.2987.133 มาให้ได้ใช้แล้วครับ คาดว่าน่าจะออกมาแก้บัคต่างๆ