logo Google Chrome 17.0.963.26 Beta

Google Chrome 17.0.963.26 Beta

Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อทำให้เว็บรวดเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและง่ายขึ้น    กล่องหนึ่งสำหรับทุกสิ่ง    พิมพ