logo Privacy Eraser Free 4.25.2

Privacy Eraser Free 4.25.2

Jun 19,2017

Privacy Eraser Free 4.25.2 โปรแกรมทำความสะอาดประวัติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความเป็นส่วนตัว เช่นลบประวัติในการท่องอินเตอร์เน็ตการดาวน์โหลดต่างๆได้ หรือจะลบการค้นหาข้อมูลภายในเครื่อง และไฟล์