logo Privacy Eraser Free 4.28

Privacy Eraser Free 4.28

Sep 06,2017

Privacy Eraser Free 4.28 โปรแกรมทำความสะอาดประวัติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความเป็นส่วนตัว เช่นลบประวัติในการท่องอินเตอร์เน็ตการดาวน์โหลดต่างๆได้ หรือจะลบการค้นหาข้อมูลภายในเครื่อง และไ