logo SPSS 16 โปรแกรมคำนวนสถิติ

SPSS 16 โปรแกรมคำนวนสถิติ

Apr 30,2017

ดาวน์โหลดโปรแกรม SPSS Statistics 16.0 โปรแกรมคำนวนสถิติที่ใช้ทำงานด้านการวิจัยวิเคราะห์สถิติ ทำสถิติ เพื่อให้ได้ผลการสำรวจออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากทั้งในเรื่องการศึกษา แ

logo SPSS 23

SPSS 23

Apr 16,2017

SPSS 23.0 โปรแกรมคำนวนสถิติ  เป็นโปรแกรมที่คำนวนสถิตต่างๆ ข้อมูล และงานวิจัยของคุณ ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งสร้างกราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆในงาน

logo โปรแกรม SPSS Statistics 19

โปรแกรม SPSS Statistics 19

Apr 13,2017

Download SPSS 19   spss คือ โปรแกรมคำนวนสถิตต่างๆ ข้อมูล และงานวิจัยของคุณ ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งสร้างกราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆในง

logo SPSS 22.0 โปรแกรมคำนวนสถิติ

SPSS 22.0 โปรแกรมคำนวนสถิติ

Apr 06,2017

SPSS Statistics 22  spss คือโปรแกรมสำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ เป็นโปรแกรมยอดนิยมในหมู่นักศึกษาและคนทำงาน ที่ใช้ในด้านการเก็บสถิติวิจัยผลสำรวจเพื่อให้ได้

logo SPSS 11.5 โปรแกรมคำนวนสถิติ

SPSS 11.5 โปรแกรมคำนวนสถิติ

Jul 01,2014

อัพเดทโปรแกรม SPSS 11.5 โปรแกรมสำหรับคำนวนทางสถิติที่ดีที่สุด จากค่าย IBM ตัวนี้เป็นตัว Free License ครับไม่ต้อง Carck ไม่ต้องเสียเงิน สามารถใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ๆได้ ไม่ยุ่งยากเท่ากับเวอร์ชั่

logo SPSS 22.0 โปรแกรมคำนวนสถิติ

SPSS 22.0 โปรแกรมคำนวนสถิติ

Sep 24,2013

อัพเดทโปรแกรม SPSS 22.0 เวอร์ชั่นล่าสุด โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมคำนวนสถิตต่างๆ ข้อมูล และงานวิจัยของคุณ ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งสร้างกราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมู

logo SPSS 20

SPSS 20

Jan 31,2012

SPSS 20 เวอร์ชั่นล่าสุด spss คือ โปรแกรมสำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ ใครกำลังหาอยู่โหลดได้เลยครับผม

logo SPSS

SPSS

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทางสถิติ (Statistics) ของบริษัท IBM ที่สามารถทำการคำนวณข้อมูลทางสถิติที่ซับซ้อน ตลอดจนสามารถแสดงผลลัพธ์เป็นกราฟต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยท