logo WavePad Sound Editor 7.12

WavePad Sound Editor 7.12

Jul 24,2017

WavePad Sound Editor 7.12 เป็น โปรแกรมแก้ไขเสียงและเพลงระดับมืออาชีพที่มีคุณลักษณะครบถ้วนสำหรับ Windows และ Mac ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแก้ไขเพลง ตัดเพลงและบันทึกเสียงอื่น ๆ ได้ เ